.

Hackås Maskin & Kultur är en unik utställningslokal i den gamla skolbyggnaden i Gärde Hackås Jämtland. Platsen för galleriet är storslagen med utsikt över storsjön samt hela panoramat över Oviksfjällen, det ligger ca: 35 kilometer från Östersund söderut längs storsjön. Under ett antal år så har det pågått utställningar av varierad karaktär, allt ifrån enskilda konstnärers separatutställningar till Hackås Bildskolas årliga slututställning.

Ambitionen med lokalen är att skapa spännande konstutställningar med samtida konstnärer, utställningslokalen kan också användas för retrospektiva utställningar med enstaka konstnärer eller samlingar.

Hackås Maskin & Kultur tar även på sig kommissionsuppdrag samt värdering av konst. Även viss typ av styling i både offentlig miljö och hemmiljö.